Välkommen till MetaNoova

Välkommen till MetaNoova

Välkommen till en kostnadsfri föreläsningskväll 1 mars eller 22 maj kl 18.00-21.00 på MetaNoova Center, Götgatan 11. Vi berättar om vad Filtreringskompetens och utbildning i Kommunikation och Förändringsarbete handlar om. Kopplar det till systemisk hjärnforskning, och vikten att stimulera hjärnan för att få till hållbara förändringar. Ladda ner PDF med mer information här. Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

MetaNoova utbildar och coachar individer, grupper och organisationer i Kommunikation och Förändringsarbete.

Kommunikation pågår ständigt, både medvetet och omedvetet. Framgångsrik förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar. ”Vad är det jag vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet”?

 Vår drivkraft är att utifrån systemisk förståelse, bidra till förändring och utveckling. Att människor får tillgång till sina resurser och sin potential, som frigör kraft, balans och hälsa. Förståelse att samarbete och tydlighet ökar möjligheten att lättare och enklare uppnå önskade mål i arbetslivet och privat.