Kompetensutveckling och Coaching

Välkommen till MetaNoova

Kostnadsfri frukostföreläsning 29 januari kl 7.15-9.00 läs mer här

Kostnadsfri kvällsföreläsning 7 mars kl 18.00-21.00 läs mer här.

Vi berättar vad Filtreringskompetens i Kommunikation och Förändringsarbete (Metakommunikation) handlar om. Och kopplar det till systemisk hjärnforskning och vikten att stimulera hjärnan för att få till hållbara förändringar.

Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

 Utbildning och Coaching av individer, grupper och organisationer

MetaNoova utbildar och coachar individer, grupper och organisationer i Kommunikation och Förändringsarbete, Ledarskapsutveckling, Stresshantering.

Kommunikation pågår ständigt, både medvetet och omedvetet. Framgångsrik förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar. ”Vad är det jag vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet”?

 Vår drivkraft är att utifrån systemisk förståelse, bidra till förändring och utveckling. Att människor får tillgång till sina resurser och sin potential, som frigör lust,kraft och hälsa. Förståelse att samarbete och tydlighet ökar möjligheten att lättare och enklare uppnå önskade mål i arbetet och privatlivet.