Coaching och handledning

MetaNoova coaching och handledning

Coaching/Handledning

MetaNoova erbjuder coaching och handledning för individer, par/relationer samt grupper och företag. Coaching/handledning är ett sätt att öka din självkännedom, sortera problem, lösa konflikter, genomföra förändringar och skapa balans.

Utbildningsprogrammen för företag är kortare och längre utbildnings-/coachingprogram som skräddarsys utifrån kundens behov. Det kan röra sig om ledarskapsutveckling, att förbättra kommunikationen i arbetsgruppen, värderings- och intentionsarbete, konflikthantering, förhandlingsteknik, teambuilding, feedback, kompetensöverföring, stresshantering, inspirationsföreläsningar m.m.