Grupper och företag

grupp

Coaching för grupper och företag. MetaNoova skräddarsyr både kortare och längre coachingupplägg utifrån gruppen och företagets mål och behov. 

Utgångspunkten för coachingen kan vara olika:

 • team – grupputveckling
 • att leda och genomföra viktiga förändringsprocesser
 • chef- och ledarskapsutveckling i kommunikation
 • kompetensutveckling
 • utveckla samarbetet
 • tydlig och effektiv kommunikation. Vi behöver verktyg!
 • öka medvetenheten och förståelsen för kommunikation och förändringsprocesser
 • tydliggöra mål, intentioner och värderingar. Vart är vi på väg, går vi mot en gemensam destination? Är vi i samma båt?
 • förhandling och problemlösning
 • konflikthantering
 • kompetensöverföring
 • skapa en arbetsplats där medarbetare upplever hälsa
 • ta fram kraften och kreativiteten

För mer information, kontakta Lena Bergman 070 – 775 43 71 eller  lena.bergman@metanoova.se