Om MetaNoova

I februari 2002 såddes fröet till det som snart skulle bli ett utvecklande och framgångsrikt utbildningsföretag, MetaNoova Utbildning AB.

Om MetaNoova

Vår vision är att bidra till förändring och utveckling. Genom kompetensutveckling i kommunikation och förändring vill vi inspirera och stimulera individer, grupper och organisationer att uppnå motivation, lust och tillgång till egna resurser. Genom våra utbildningar får människor kompetens i enkla kraftfulla redskap så att de kan genomföra och uppnå önskade förändringar i såväl arbetslivet som livet i övrigt.

Vi har lång och bred erfarenhet av att jobba med människor där förändringsprocesser och utveckling av egna resurser och potentialer står i centrum. Vi har jobbat med kompetensutveckling genom utbildning, vägledning, coaching, rehabilitering, friskvård och hälsa, både inom privat och offentlig sektor.

Vi har arbetat i olika projekt och program genom att utbilda och coacha individer, par, grupper och organisationer i kommunikation, inom områden som försäkringsbranschen, skolan, friskvård/hälsa, ungdomar, chef- och ledarskap, stresshantering, individ – och grupputveckling, förhandling och konflikthantering.

2005 beslutade vi att starta ett eget utbildningsprogram i Kommunikation och Förändringsarbete med Grund, Fortsättning och Avancerad nivå. I februari 2006 gick startskottet för den första gruppen som utbildade sig på grundnivå i Stockholm. I januari 2007 kunde vi erbjuda vår utbildning även i Oslo.

2008 skapade vi MetaNoova Center som ligger på Götgatan 11 i Stockholm. Ett Center där olika företag och verksamheter samarbetar och inspirerar varandra. MetaNoova Center är en plats för förändring och utveckling med fokus på människan.