”Hitta din väg”-kurs för unga tjejer

unga tjejer kurs

 ”Hitta din väg”. Kurs för unga tjejer!

Vi erbjuder möjlighet för åtta tjejer i åldern 15-19 år, som är nyfikna på hur de kan stärka sin självkänsla och sitt självförtroende, att  gå kursen ”Hitta din väg”. Vi kommer att träffas på MetaNoova vid fyra tillfällen då fokus kommer ligga på hur du kan lära mer om att:

  • Hantera stress
  • Sätta gränser
  • Stärka självkänslan och självförtroendet
  • Hitta vägen mot dina mål

Du får kunskap i några kommunikationsnycklar som hjälper dig att uppnå dina mål.

Nästa kursomgång kontakta oss för information.

Tid:  16.00—19.00

Anmälan: senast 2 veckor före kursstart

Plats: Stockholm: MetaNoova Center på Götgatan 11 i Stockholm. T-bana Slussen.

Kostnad: 4.900 kr (fika med dryck och smörgås ingår)

Sprid gärna detta till de som ni tror är intresserade.

För mer information, kontakta Lena Bergman 070 – 775 43 71 eller  lena.bergman@metanoova.se

Referens tidigare kursdeltagare:
”Kursen för mig har betytt väldigt mycket. Jag var
innan kursen en väldigt försiktig och konflikträdd
tjej. Jag höll mig gärna i bakgrunden. Jag prioriterade
alltid andra framför mig själv vilket ledde
till att jag många gånger mått dåligt och inte tagit
hand om mig själv. Genom kursen lärde jag mig
en balansgång där jag både kan prioritera och
finnas där för mina kompisar, samtidigt som jag tar
hand om mig själv. Jag är idag mycket gladare och
säkrare i mig själv, jag vågar säga ifrån när jag inte
håller med eller när någon klankar ner på mig och
mina kunskaper samt egenskaper. Jag lärde mig att
skilja på jag och du. Innan kursen tog jag på mig
allas problem och grötade ner mig i dem så att
jag som egentligen inte hade med det att göra,
mådde mycket dåligt. Genom kursen lärde jag
mig att ta distans från sådant. Jag har blivit mycket
bättre på att stå för mig själv och endast ta på mig
saker som jag känner att jag klarar av. Jag mår idag
mycket bättre psykiskt än vad jag gjorde innan jag
gick kursen på MetaNoova. Om jag fick bestämma
är detta en kurs som alla tjejer ska gå!”
Ester, 17 år.