Avancerad Metakommunikation

Avancerad

Avancerad nivå består av minst 4 utbildningstillfällen från Grund, Fortsättning och Gruppcoaching. Val av utbildningstillfällen och ordningsföljd avtalas individuellt. På Avancerad nivå är fokus ”meta-uppmärksamhet”

Intentionen är att uppnå en Filtreringskompetens i Metakommunikation på Avancerad nivå. Fokus är integrering och fördjupning av egen kompetens, genom att du utför, observerar, beskriver, utvärderar och kvalitetssäkrar olika typer av förändringar. Utvärdering  av dig själv och kvalitetssäkring av egen kompetens är också en viktig process på Avancerad nivå.  

Pedagogiskt lägger vi stor vikt vid att variera våra aktivitetsramar. Du får träna och lära genom upplevelsebaserade övningar, teori, erfarenhetsutbyte, filtrering, metaforer, och reflektion i små och stora grupper.

Utbildningen är utformad så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling pågår som en kontinuerlig process.

Genomförd utbildning och uppnådd kompetens leder till certifiering på avancerad nivå i Kommunikation och Förändringsarbete (Kommunikologi).

Pris: 7.300 sek/nok per utbildningstillfälle.

Inkl moms för privatpersoner och exkl för företag

Ungdomar upp till 23 år erhåller 50 % rabatt

Alla utbildningstillfällen på Grundnivån, Fortsättningsnivån samt Gruppcoachingen, vänder sig också till dig som har certifikat på Avancerad nivå.

Anmälan

För mer information, kontakta Lena Bergman 070 – 775 43 71 eller  lena.bergman@metanoova.se