Fortsättning Metakommunikation

Fortsättning

Fortsättningsnivån Metakommunikation består av 3 utbildningstillfällen.

  • Filtrering
  • Pedagogiska upplägg
  • Förändringsprocesser.

Varje utbildningstillfälle är på 4 dagar. Intentionen på den här nivån är integrering, samt egenutveckling för att bli tryggare och säkrare att driva förändringsarbete. På denna nivå kan du anmäla dig till ett utbildningstillfälle åt gången och ordningsföljden väljer du och avtalar individuellt. Certifiering efter 3 utbildningstillfällen, Filtreringskompetens i Metakommunikation på Fortsättningsnivån.

Filtrering

Du får möjlighet att uppnå en progression i egen kompetens genom filtrering. Du får träning i att känna igen vad som är nycklar till succé och vad som är nycklar till förbättring för att uppnå önskat resultat. Dvs du tränar på att känna igen, beskriva, utvärdera och kvalitetssäkra olika typer av kommunikation och förändringsprocesser. Det kan vara metoder, modeller, teorier , utövare, egna problemställningar,  litteratur, marknadsföringsmaterial, organisationer, media, m.m. 

Pedagogiska upplägg

Genom träning blir det enklare och lättare att planera, genomföra och utvärdera  större och mindre pedagogiska upplägg. Exempel kan vara presentationer , privata – och arbetsprojekt, möten, föreläsningar, försäljning, coachingar, konferenser, kurser och utbildningar. Du får träna sorterad feedback på I-II- III nivån, dvs på beteende, intention och ramar för att skapa tydlighet och utveckling. Du tränar och integrerar egen kompetens.

Förändringsprocesser  

Genom träning, bli säkrare på att filtrera, sortera och leda olika utvecklings- och förändringsprocesser. Intentionen med Förändringsprocesser är integrering, och progression i egen Tvärgående Metakompetens. Du får träna att driva förändringsarbete genom samtal, intervju, guidning och metaforer. Stärk dig själv, få ökad självkännedom och utveckla din kompetens. Få ökad tillit till dina resurser.

Du får möjlighet att ta upp egna problem och frågeställningar från arbetet och livet i övrigt, och tillsammans med gruppen och handledare filtrera, sortera och driva förändringsarbetet.

 

Datum Fortsättningsnivån

Stockholm 2019

  • Filter 4-7 februari  2019
  • Förändringsprocesser 8-11 april 2019
  • Pedagogiska upplägg 1 – 4 oktober 2019 OBS nytt datum!

Plats: MetaNoova Center på Götgatan 11. T-bana Slussen.

Pris: 7.300 sek/utbildningstillfälle