1-årig utbildning Kommunikation och Förändringsarbete

Grund

Förbättra din kommunikation – tvärgående kompetens

Välkommen till en kostnadsfri föreläsningskväll den 20 september eller 15 november kl 18.00-21.00 i Stockholm. Mer information här.

Föreläsningen i Örebro bokades till sista plats den 31 maj, så vi håller en extra föreläsning där den 30 augusti. Mer information här.

Vi berättar vad Filtreringskompetens i Kommunikation och Förändringsarbete handlar om. Och kopplar det till systemisk hjärnforskning och vikten att stimulera hjärnan för att få till hållbara förändringar.

Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

Den 1-åriga utbildningen i Kommunikation och Förändringsarbete vänder sig till dig som oavsett bakgrund, utbildning och erfarenhet vill förstå vad kommunikation består av. Hur få till lyckade utvecklings- och förändringsprocesser i arbetet och privatlivet. Coacha och vägleda andra och sig själv. Egen utveckling. Förbättra relationer. Motivation och tydlighet för att uppnå mål.

Nyhet!  Vi startar i Örebro den 3 oktober 2018. Nästa start i Stockholm är 13 mars 2019! 

Utbildningen består av 5 utbildningstillfällen á 3.5 dagar under 1 år. Det ingår 3 individuella coachningar a 1.5 timme.

Intentionen är att uppnå en Tvärgående Metakompetens i Kommunikation och Förändringsarbete. Du får träna och lära dig ett material, ”kommunikationsnycklar” som baserar sig på komparativa (jämförande) studier inom humaniora, baserar sig på en systemisk förståelse. Du blir tränad i att känna igen, beskriva, kvalitetssäkra och utföra utvecklings- och förändringsarbete på olika nivåer (individ, grupp och organisation).

Kompetensen är tvärgående vilket innebär att den är användbar inom områden och sammanhang, som exempelvis pedagogik, ledarskap, hälsa, försäljning, idrott, coachning, personlig utveckling, journalistik, familjeliv, organisationsutveckling m.m, utifrån att kommunikation pågår överallt.

Du får kunskap om systemisk hjärnforskning och vikten av att stimulera hjärnan för att få till hållbara förändringar.

Utbildningen är utformad så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling pågår som en kontinuerlig process.

Innehåll:

 • Fokus på intentioner, ramar, mönster, beteenden,
  förhållningssätt och bemötande.
 • Leda och coacha individer och grupper att få till hållbara förändringar i såväl arbetet som livet i övrigt.
 • Ge och ta emot sorterad feedback.
 • Utveckla och stärka ledarskapet.
 • Hjärnan teori och praktik för att få till hållbara förändringar
 • Hantera stress och skapa balans och hälsa
 • Skapa effektiva möten och leda förhandlingar .
 • Hantera och lösa konflikter.
 • Öka din självkännedom, frigör kraft och tillit till egna resurser.

Pedagogiskt lägger vi stor vikt vid att variera våra aktiviteter. Du får träna och lära genom upplevelsebaserade övningar, teori, metaforer, föreläsning, filtrering, erfarenhetsutbyte, reflektion i små och stora grupper. Genomförd utbildning och uppnådd Filtreringskompetensnivå leder fram till certifiering på Grundnivå i Kommunikation och Förändringsarbete.

Fler referenser från deltagare:

”Den här utbildningen är den bästa jag gått i mitt 30-åriga liv”

”Denna utbildning kommer jag varmt rekommendera!” 

”Toppenduktiga pedagoger! Energi, engagemang, variation, lyhördhet.” 

Mycket nöjd med hela utbildningen,  hjälper mig att sortera, vilket gör det lättare att fokusera på det som är viktigt i mitt liv.”

”Överträffade alla mina förväntningar, vilken fantastisk kompetens”  

Nyhet!  Start 3 oktober 2018 i Örebro. 

 1. 3-6 oktober 2018
 2. 28 november – 1 december 2018
 3. 6-9 februari 2019
 4. 8-11 maj 2019
 5. 11-14 september 2019

Ladda ner PDF med mer information här

Ny start 13 mars 2019 i Stockholm. 

 1. 13 – 16 mars 2019
 2. 15 – 18 maj 2019
 3. 18 – 21 september 2019
 4. 13 – 16 november 2019
 5. 22 – 25 januari 2020

Tider för varje utbildningstillfälle är onsdag kl 16.00-20.00, torsdag-lördag kl 9.00-17.00

Det ingår 3 individuella coachningar á 1,5 tim, samt utbildningslitteratur.

Plats: MetaNoova Center på Götgatan 11 i Stockholm. T-bana Slussen.

Pris: 49.000 sek, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag.

Anmälan: före 1 mars 2019

Ungdomar upp till 23 år erhåller 50 % rabatt.

Möjlighet finns att dela upp kostnaden.

Bindande anmälan 1 månad innan utbildningsstart

Anmälan

För mer information, kontakta Lena Bergman 070 – 775 43 71 eller  lena.bergman@metanoova.se

Pågående 1 årig utbildning startade 14 mars 2018 i Stockholm, (Du som går på Avancerad nivå kan välja utbildningstillfälle). 

 1. 14 – 17 mars 2018
 2. 23 – 26 maj 2018
 3. 12 – 15 september 2018
 4. 7 – 10 november 2018
 5. 23 – 26 januari 2019

Tider för varje utbildningstillfälle är: onsdag kl 16.00-20.00, torsdag-lördag kl 9.00-17.00